Thuis

Ik wil altijd aardig gevonden worden, behalve thuis.

Thuis hoef ik niet aardig gevonden te worden.

Thuis wil ik steeds heel nadrukkelijk mijn belangen verdedigen.

En thuis wil ik mijn grenzen heel duidelijk stellen.

Terwijl er nergens iemand is die meer aan mijn belangen denkt, dan thuis.

Terwijl er niemand is die meer voor mij overheeft, dan jij.