Zuinig

‘Geestdrift,’ zegt Henk, ‘áls je het hebt: wees er zuinig op.’