Neus

Op televisie was een man met een neus als een bloemkool.
‘Die neus!’, riep R. geschrokken uit.
‘Ik ben bang dat ik later ook zo’n neus krijg’, zei ik.
R. inspecteerde kritisch mijn gezicht.
‘Mag ik dan wel een neuscorrectie, als het zover komt?’, vroeg ik nerveus.
‘Ja,’ zei R. met haar blik alweer op de tv, ‘gráág’.