Recept voor een lang en komisch leven

Er was een bruiloft op komst en alle gasten moesten een recept voor het bruidspaar maken. We mochten ‘recept’ heel ruim opvatten. Ik overwoog mijn lievelingsrecept (voor zuurkooltaart) te geven maar was bang dat ik mezelf daarmee niet genoeg zou onderscheiden. ‘Denk groter,’ hitste ik mezelf op, ‘denk levenslang.’

Ingrediëntengezellig oud stel

  • Zelfspot (onsje)
  • Enkele verdovende middelen
  • 1 B-film (liefst sciencefiction)
  • 4 vieze moppen
  • 1 oog voor detail
  • Lef (3 kg)
  • 1 kapper in opleiding
  • 1 fototoestel
  • 1 Oud-Hollandsch woordenboek
  • 1-3 lullige hobby’s (optioneel)
  • Leedvermaak (50 ml)
  • 1 gulle lach
  • Klaus Wunderlich (28 TOP HITS)
  • 2 buiken
  • 4 pretoogjes
komisch oud worden

Bereiding

Voorbereiding
Neem twintig gram zelfspot en snuif dit, samen met de (zo nodig verpulverde) verdovende middelen, via de neus op. Herhaal deze procedure op gezette tijden tijdens het bereiden van het lange en komische leven. Hou echter altijd enkele doses achter de hand voor Extra Pijnlijke Momenten.

Daadwerkelijke bereiding
Zet de B-film op. Laat deze zachtjes spelen terwijl u de vier vieze moppen tapt en uw oog voor detail oefent. Dit doet u door zich het leven voor te stellen als was u één van de buitenaardse wezens uit de B-film. Een getraind oog voor detail ziet in het meest alledaagse nog iets opmerkelijks; van een teckel aan een lijntje tot een parkeerbord in een doodlopende straat.

b-film science fiction

Neem vervolgens het Oud-Hollandsche woordenboek en leer de fraaiste termen uit uw hoofd. Schroom niet om in conversatie te pas en te onpas dingen te roepen als ‘Kun je wel, dekselse knaap! Ik haal er een diender bij!’ Of het bedeesdere: ‘Wat staat die belhamel toch heerlijk te peuzelen van zijn ijsco.’

Wanneer u er klaar voor bent kunt u langzaam beginnen het lef toe te voegen. Doe dit rustig en gedoseerd. Men is geneigd ermee uit te schieten maar voegt u de hele drie kilogram in één keer toe dan bestaat er een risico op klonteren. Het lef gebruikt u in combinatie met de kapper in opleiding en, wanneer u deze heeft, de lullige hobby (of hobby’s). Heeft u moeite een lullige hobby te kiezen dan is één van de volgende altijd goed: honden trimmen, synchroonzwemmen, disco-rolschaatsen en ukeleleles. Iemand met een getraind oog voor detail zal echter geen moeite hebben met het signaleren van lullige hobby’s.slecht kapsel

Heeft de kapper in opleiding u onder handen genomen, zorg dan dat u veel foto’s maakt. Hier zult u later in het lange en komische leven profijt van hebben. Staat het huilen u nader dan het lachen, bedenk dan dat er mensen zijn die het slechter getroffen hebben en voeg naar smaak wat leedvermaak toe. Ofschoon het verleidelijk is in dit stadium naar de zelfspot te grijpen geniet het inzetten van de gulle lach de voorkeur. Per lang en gelukkig leven is één gulle lach, mits aanstekelijk, voldoende. Dit is wederom iets dat u kunt oefenen.

Klaus WunderlichZet zodra de B-film is afgelopen de plaat van Klaus Wunderlich op. U kunt dit lichtvoetige orgelspel eventueel begeleiden op de ukelele maar er ook eenvoudigweg op dansen. Hier komt de zelfspot wél weer van pas. Neem in elk geval de twee buiken en schud ze eerst lichtjes en daarna steeds harder en harder tot het schudden werkelijk onbedaarlijk wordt. Houd u beslist niet in.

schuddebuikjes

U bent nu klaar. Decoreer het lange en komische leven met de vier pretoogjes en, als u er nog wat van heeft, de verdovende middelen en wat lef.

Leef smakelijk!