De veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende

Zoals men een koekje van eigen deeg kan hebben, kan men ook een snor van eigen haar. Dit zijn er zes.