‘Blijven oefenen’, zei de badjuf.

En dat deden ze.